Personvernpolicy

Behandling av personopplysninger i Frilager

Når du bruker nettsiden vår, låner utstyr av oss eller er i kontakt med oss på andre måter vil Frilager, behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Frilager ved daglig leder Kine Vassbø.

Kontaktinformasjonen til Frilager er:
Adresse: Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord
E-post: post@frilager.no
Telefon: 475 17 459
Organisasjonsnr.: 918 299 572

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@frilager.no eller tlf: 475 17 459.   

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Administrere utlån av sport og fritidsutstyr: Navn, e-post, telefonnummer. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av inngått brukeravtale mellom Frilager og ansvarlig låntaker.

2. Administrasjon Frilager: Navn, epost og telefonnummer til kontaktpersoner i Frilager-ordningen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, hvor Frilager har en berettiget interesse i å sørge for effektiv kommunikasjon med riktige personer hos Frilager.

3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Slik behandling skjer dersom du har gitt samtykke til dette.

4. Promotere Frilager i sosiale medier: Informasjon og bilder fra Frilagers virksomhet. Behandlingen av personopplysninger skjer kun dersom de som avbildes eller omtales har gitt samtykke til dette.

5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies): Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Frilager bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Bouvet AS , leverandør av Frilagers Digitale Brukertjeneste.
  • ViaNett AS, leverandør av SMS tjenester som sender påminnelser på SMS om utlånt utstyr og, etter at du har gitt oss samtykke til dette, markedsføring.
  • Digital Ocean , leverandør av e-post tjenester som sender påminnelser på e-post om utlånt utstyr og, etter at du har gitt oss samtykke til dette, markedsføring.
  • Digital Ocean , leverandør av infrastruktur, serveren er lokalisert i Frankfurt, Tyskland.
  • Dibs, leverandør av betalingstjenester. Dersom du betaler med Visa eller Mastercard vil personlig informasjon som kortnummer sendes til DIBS for behandling av betalingen.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dersom du ønsker å slette våre lagrede personopplysninger om deg kan du kontakte oss på post@frilager.no, forutsatt at du ikke har noen utestående lån på utstyr eller heftelser.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til post@frilager.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom du har registrert konto hos Frilager og opprettet en brukerprofil i vår Digital Brukertjeneste, kan du også logge inn på din profil og administrere dine opplysninger selv.

Du kan selv sjekke hvilke personopplysninger vi har om deg, samt rette eller slette personopplysninger, i din låneprofil. Dersom du vil bruke dine rettigheter til dataportabilitet må du sende en epost til post@frilager.no. Dersom du ikke kontakter oss gjennom den epostadressen du har registrert på din låneprofil, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, med unntak av det som gjelder for nødvendig oppfølging av tidligere lån. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss epost til post@frilager.no

5. Klager

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.